Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 9

 

Proto nám nařídil יהוה Bůh náš prostřednictvím našeho učitele Mojžíše. (napsáno chachamy)
Ty pak promluvíš před יהוה, svým Bohem, takto: „Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k יהוה, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. יהוה nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky,(Dt 26:5-8)
Chválu vzdejte יהוה a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
(1 Pa 16:8)
když činil svá znamení v Egyptě a své zázraky na Sóanském poli. Ramena řek i bystřiny proměnil v krev, takže se nemohli napít. Seslal na ně mouchy, aby je sžíraly, žáby, které jim přinesly zkázu. Co se urodilo, vydal hmyzu, kobylkám plod jejich práce. Jejich révu zničil krupobitím a smokvoně mrazem. Jejich dobytek vydal v plen krupobití a ohnivým střelám jejich stáda. Tak je stíhal svým planoucím hněvem, hněvem hrozným, prchlivostí, souženími, řadou poslů zkázy. Dával průchod svému hněvu, jejich duše neušetřil smrti, vydal moru v plen vše živé. Všechno prvorozené v Egyptě pobil, prvotiny plodivé síly v Chámových stanech.
(Ž 78:43-51)
Mojžíš a Áron všechny ty zázraky před faraónem učinili, ale יהוה zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce ze své země nepropustil.
(Ex 11:10)

 

obr_09.jpg