Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 7

 

První rána, krev jak je psáno: (napsáno chachamy)
Mojžíš a Áron učinili, jak יהוה přikázal.
Áron pozdvihl hůl, a před očima faraóna a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu a všechna voda Nilu se proměnila v krev.
(Ex 7:20)
Druhá rána, žáby jak je psáno: (napsáno chachamy)
Áron vztáhl ruku nad egyptské vody a žáby vylézaly, až pokryly egyptskou zemi.
(Ex 8:2)
Třetí rána, komáři jak je psáno: (napsáno chachamy)
I učinili tak.
Áron vztáhl ruku s holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři.
Po celé egyptské zemi se ze všeho prachu země stali komáři.
(Ex 8:13)
Čtvrtá rána, mouchy jak je psáno: (napsáno chachamy)
A יהוה tak učinil.
Dotěrné mouchy vnikly do domu faraónova, do domu jeho služebníků a na celou egyptskou zemi.
Země byla těmi mouchami zamořena.
(Ex 8:20)
Pátá rána, mor jak je psáno: (napsáno chachamy)
A nazítří to יהוה učinil.
Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus.
(Ex 9:6)
Šestá rána, vředy jak je psáno: (napsáno chachamy)
Nabrali tedy saze z pece, postavili se před faraóna a Mojžíš je rozhazoval směrem k nebi.
Na lidech i na dobytku se objevily vředy hnisavých neštovic.
(Ex 9:10)
Sedmá rána, krupobití jak je psáno: (napsáno chachamy)
Když Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi, dopustil יהוה hromobití a krupobití.
Na zemi padal oheň. Tak יהוה spustil krupobití na egyptskou zemi.
(Ex 9:23)

 

obra_07.jpg