Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 15

 

Vezmi pohár a prones následující požehnání
Chválu vzdejte יהוה, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné.
(Ž 136:1-3)
 
Pochválen budiž יהוה Bože náš, králi vesmíru, jenž jsi požehnal a posvětil svůj Lid Izraele tímto svátkem nekvašených chlebů a svátky radosti a bohoslužebného shromáždění, Amen. (napsáno chachamy)
A pochválen budiž יהוה Bože náš, králi vesmíru, jenž nám dáváš radost a štěstí, a jenž jsi stvořil plody vinné révy, Amen. (napsáno chachamy)
 
A když svátek připadne na Šabat pronášíme toto požehnání
 
Je čas posvětit že: (napsáno chachamy)
byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. (Gn 2:1-3).
 
Pochválen budiž יהוה Bože náš, králi vesmíru, žehnající a posvěcující svůj Lid Izraele tímto svátkem nekvašených chlebů a svátky radosti a bohoslužebného shromáždění, Amen. (napsáno chachamy)
Pochválen budiž יהוה Bůh náš, král vesmíru, jenž stvořil vinnou révu, jejíž víno dělá lidská srdce šťastnými, jak je psáno (napsáno chachamy):
Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.
(Ž 104:15)
Pochválen budiž יהוה Bože náš, králi vesmíru, jenž jsi požehnal a posvětil Šabat pro Svůj Lid Izraele, Amen. (napsáno chachamy)
A požehnán budiž Bože náš, králi vesmíru, jenž nám dáváš radost a štěstí, a jenž jsi stvořil plody vinné révy, Amen. (napsáno chachamy)

 

pessah04.jpg

obr_15.jpg