Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 2

 

A tak jsi předem zvěstoval Abrahamovi našemu otci o utrpení jeho potomků, v zemi, která nebyla jejich, jak je psáno v knize Zákona Tvého (napsáno chachamy):
I učinil jsi znamení a zázraky proti faraónovi a proti všem jeho služebníkům i proti všemu lidu jeho země, protože jsi poznal, jak se nad nimi zpupně vyvyšovali.
Tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes. (Neh 9:7-10)
Tu יהוה Abramovi řekl: „Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich; budou tam otročit a budou tam pokořováni po čtyři sta let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při.
Potom odejdou s velkým jměním. (Gn 15:13-14)
A jak je psáno (napsáno chachamy):
V ten den uzavřel יהוה s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.
(Gn 15:18)
Pak přišel Izrael do Egypta, v zemi Chámově byl Jákob hostem.
יהוה velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatností předčil protivníky, jejichž srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky. (Ž 105:23-25)
Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou.
Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.
Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.
Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí. (Ex 1:11-14)

 

obr_02.jpg

 

 

pessah01.jpg