Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 13

 

Pochválen budiž Bůh náš a Bůh našich otců, jenž činil zázraky a veliké skutky, znamení a zázraky s našimi předky v těch dnech a v té době. Ámen.
A jenž je zachránil z krutého egyptského otroctví, a osvobodil je od tvrdé dřiny a od jejich utlačovatelů.
A vykoupil je z rukou faraóna, krále egyptského, pomocí znamení, zázraků, bitev a pevnou rukou a vztyčenou paží a za majestátně děsivých jevů.
A vyvedl je se stříbrem a zlatem, v radosti a štěstí a se zpěvem z otroctví ke svobodě; A vedl je veselé z toho, že je JHVH vybral, aby je udělal Svým vyvoleným lidem.  
A On je vzal k Sobě a vysoko je vyzvedl, vysoko na jejich nepřátele a (nad kterými) učinil soud a pomstu velikou.
Utlačovatele jejich uvrhl do hlubin, a jim poslal záchranu, Séla.
Odtud (z Egypta) je vzal, a přivedl na Sinaj, jako nevěstu.
A dal jim jako dědictví Svojí Tóru s jejími přikázáními, nařízeními a zákony.
A přikázal jim svátky pro radost a potěšení.
A proto bychom měli říci: Požehnán budiž On, a požehnáno budiž Jeho jméno nejvyšším ze všech požehnání a chválou navždy a navěky. Séla. (napsáno chachamy)

 

pessah03.jpg

 

obr_13.jpg