Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 8

 

Osmá rána, kobylky jak je psáno: (napsáno chachamy)
Mojžíš tedy vztáhl nad egyptskou zemi hůl a יהוה přihnal na zemi východní vítr.
Ten vál po celý den a celou noc.
Když nastalo jitro, přinesl východní vítr kobylky.
(Ex 10:13)
Devátá rána, tma jak je psáno: (napsáno chachamy)
Mojžíš vztáhl ruku k nebi.
Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
(Ex 10:22)
Desátá rána, pobití prvorozených jak je psáno: (napsáno chachamy)
Když nastala půlnoc, pobil יהוה v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.
Tu farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané, a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý.
Ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl: „Seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci.
Jděte, služte יהוה, jak jste žádali.
Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali, a jděte.
Vyproste požehnání i pro mne.“
(Ex 12:29-32)
Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.
Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.
(Ž 66:8-9)

 

obr_08.jpg