Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 17

 

Požehnání po jídle
יהוה je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
(Ž 145:9)
Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.
A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné.
(Ž 136:23-24)
 
Budiž požehnán ten co: (napsáno chachamy)
 
veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.
(Ž 136:25-26)
Tvoje milosrdenství buď, יהוה, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!
(Ž 33:22)
Požehnán buď יהוה navěky. Amen, amen.
(Ž 89:53)
Požehnán jsi, יהוה, Bože Izraele, našeho otce, od věků až na věky.
יהוה, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé.
יהוה, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.
Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. (1Pa 29:10-13)
Avšak my budeme יהוה dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.
(Ž 115:18)
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
(Ž 145:15-16)
 
Nasyť nás a hlad oddal od nás a poskytni nám denní chléb a Tvůj stůl nechť je prostřený pro všechny.
Díky Tvé velkorysosti a laskavosti a díky Tvé otevřené dlani žijeme.
Neboť ty jsi ten kdo živí, krmí a uspokojuje všechna Svá stvoření, a připravuje živobytí pro všechny bytosti, které stvořil.
Požehnán budiž יהוה jenž sytí všechny, Amen.
Vzdávám díky יהוה pro Jeho laskavost a za Jeho zázraky pro lidi. (napsáno chachamy)
 
Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.
(Ž 107:9)
V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
(Ž 37:19)

 

str_17.jpg