Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 6

 

Jak je psáno v Tóře: (napsáno chachamy)
Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení.
Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho.
Potom vás propustí. (Ex 3:19-20)
A jak je psáno: (napsáno chachamy)
Rovněž jsem uslyšel sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na svou smlouvu.
Proto řekni Izraelcům: Já jsem יהוה. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem יהוה, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem יהוה.“ (Ex 6:5-8)
Potom faraónovi řekneš: Toto praví יהוה: Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna. (Ex 4:22-23)
Farao vás neposlechne, ale já vložím na Egypt svou ruku. Vyvedu zástupy svého lidu, syny Izraele, z egyptské země, ale ji postihnu velkými soudy. (Ex 7:4)
A to je deset ran, kterými יהוה potrestal faraona a Egypťany za svůj lid, a aby dal poznat Své jméno. (napsáno chachamy)
 

obr_06.jpg